۱ – لباس مناسب + لباس اضاف  ۲ – کفش کوهنوردی   ۳ – ۳ لیتر آب ۴ – چادر کمپینگ  ۵ – کیسه خواب  ۶ – چراغ پیشانی + باطری اضافه ۷ – غذا به اندازه ۲ شام ۲ صبحانه و ۲ نهار ( حدالامکان غذاهای فاسد نشدنی ) ۸ – ...
خط الراس دنا از قاش مستان تا حوض دال : چنین گویند که کیخسرو سروشی آسمانی بشنید و تاج و تخت شاهی را  رها نمود. یاران و پیروانش خود را در مکانی به نام تل خسرو( مکانی در جنوب یاسوج) جمع می نمایدو مطلب را با ایشان در میان میگذارد. با وجود مخالفت شدید ...
پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ خرداد ماه ( کوه دراک ) : این هفته قرار شد برای آماده شدن در برنامه شب مانی های آینده کوه دراک را انتخاب کنیم . زمان حرکت ساعت ۲۰ ازدفترگروه کوهنوردی بود . پس از صرف شام هریک از افراد وسایل خود راجمع کرده و سوار مینی بوس ...
درباره کوه دراک: کوه دراک ابتدای جـاده معالی‌آباد ـ کمربـندی بندرعباس ـ و در جنوب غربـی شهر شـیراز قـرار دارد . قله کوه دراک به قله امیری معروف است و بنایی روی آن سـاخته شده و لوحی درون آن قرار دارد که نام قله و مشخصاتش در آن درج گردیده است.
۱_دهلیز: دهلیز راهرویی است که باید از آن خمیده یا خزیده عبور کرد.۲- دالان : دالان راهرویی است که پهنای ان به اندازه دستهای باز شده یک انسان و بلندی آن در حدی است که می توان به طور ایستاده از آن عبور کرد.
جمعه ۳۱/۰۲/۸۹  طبق قرار قبلی تصمیم گرفته شدگل گشتی همراه با خانواده ها داشته باشیم .با هماهنگی انجام شده روستای کهکران به تصویب هیئت مدیره رسید .صبح روزه جمعه سوار بر اتوبوس و راهی این سفر یک روزه شدیم . ساعت ۸ صبح از شیراز خارج شدیم .