آبشار و تنگ دم اسبی
قلب من را در عمیق ترین اقیانوس ها مرتفع ترین کوه ها و بلندترین درخت ها خواهی یافت من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا گزارش آبشار و تنگ دم اسبی ارتفاع از سطح دریا ۱۵۱۹ نوع پوشش گیاهی :بلوط، بادام کوهی و بنه تعداد ...
کل ایرانی
ثبت نام در باشگاه کوهنوردی
دوره های آموزشی کوهنوردی
دوره های آموزشی جدید
آخرین دیدگاه‌ها
باشگاه ردپا را دنبال کنید ...
اینستاگرام باشگاه ردپا
آپارات باشگاه ردپا
تلگرام باشگاه ردپا
تبلیغاتـــ…