تمرین آمادگی جسمانی
تمرین آمادگی جسمانی ودویدن یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۳۹۹ شیراز- تپه رصدخانه مسئول تمرین:آژنگ فرداد باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز
پیمایش تنگ بغدیون
گزارش کوهپیمایی یک روزه به مقصد طبیعت زیبای تنگ بغدیون به تاریخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۹نام برنامه: پیمایش تنگ بغدیونسطح برنامه : کوهپیماییهدف برنامه : پیمایش منطقه ای مسیرهای آبی و عبور از صخره هابهترین فصل صعود : بهار و تابستانپوشش گیاهی : درختان گردو – چنار – ...