صعود به ارتفاعات کوهنجان و چشمه اورِز
به نام یگانه هستی بخش باشگاه کوهنوردی ردپاتاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶استان :فارسشهرستان : سروستان، بخش کوهنجانسطح برنامه : کوهنوردیوضعیت آب و هوا : آفتابیتعداد شرکت کنندگان : ۱۴نفر و دو نفر اعضا هیئت کوهنوردی سروستان لحظه های زندگیمثل چشمه مثل رودگاه میجوشد ...