صعود به قله «رنج» ۳۷۱۰ متر استان فارس-شهرستان سپیدان-روستای انگره ۲۵ مرداد۱۳۹۸
کوله بارت را ببند… شاید این چند سحر فرصت آخر باشد که به مقصد برسیم بشناسیم خدا را و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم گزارش برنامه صعود به قله رنج بزرگ ۲۵مردادماه۱۳۹۸ بر اساس برنامه ریزی از قبل انجام شده باشگاه ردپا برنامه صعود به قله رنج بزرگ با ...
دره پیمایی تنگ بستانک
به نام خالق کوه ها در آغاز برنامه، ساعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه ۴ مرداد ماه ۹۸ به همراه ۱۸ نفر از دوستان راهی تنگ بستانک(بهشت گمشده) شدیم. به این منظور از بیضا و دشمن زیاری عبور کرده و در نهایت به کامفیروز رسیدیم. در بدو ورود به کامفیروز، تابلوی بهشت ...
لیست کتاب های موجود در کتابخانه باشگاه ردپا
عنوان (نام کتاب) مولف ۱۰۰ برنامه تمرینی با وزن بدن Nella Rey 101 درس برای شروع دویدن JonHenderson ارتفاع گرفتگی پیشگیری و درمان Stephen Bezzuchika ارتفاعات شگفت انگیز هندوستان F.B. Workman & W.H.Workman اصول ایمنی در کوهستان (نکات پایه در ورزش ...
بازدید از محور زندیه شیراز
بنام خدا گزارش بازدید از محور زندیه شیراز برنامه ساعت ۶.۱۵ از جلوی مسجد تاریخی وکیل شروع شد. توضیحات شامل موارد تاریخی معماری مسجد نقوش کاشی کاری حکایت ها و روایت های مرتبط با آن و تاریخچه ، مسجد در گذر زمان و مرمت های صورت گرفته بود. بعد از توضیحات ...