برنامه دوچرخه سواری

کوچه باغ های قصرالدشت و بازدید از نمایشگاه عکس نجوای خیابان سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ شیراز – خیابان قصرالدشت کمیته دوچرخه سواری باشگاه «ردپا» شیراز