روز جهانی بدون خودرو

برنامه دوم دوچرخه سواری بمناسبت روز جهانی بدون خودرو سه شنبه ۱مهرماه ۱۳۹۹ شیراز- باغ عفیف آباد به سمت کوچه باغهای قصرالدشت مربی: محمد نیکروش کمیته دوچرخه کوهستان باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

روز جهانی بدون خودرو

برنامه اول دوچرخه سواری بمناسبت روز جهانی بدون خودرو سه شنبه ۱مهرماه ۱۳۹۹ شیراز- باغ عفیف آباد مربی: محمد نیکروش کمیته دوچرخه کوهستان باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز