18 اسف 1397

آموزش سنگنوردی و پاکسازی منطقه

بنام خدا

کوهنوردان ردپا در روز جمعه 17 اسفند 97 به آموزش و تمرین سنگنوردی در پشت مله شیراز پرداختند . این تمرینات از ساعت 7 بامداد تا 17 عصر ادامه داشت. همچنین بمناسبت پیشواز نوروز پاکسازی منطقه سنگنوردی پشت مله شیراز نیز انجام گردید.

در طبیعت هیچ اثری جز ردپا از خود بر جای نگذاریم

 

 

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری