—– پروژه صعود به 31 قله بلند کشور —–

 

اولین جلسه گروهی سال ۹۸.

چهارشنبه 21 فروردین اولین جلسه گروهی سال ۹۸ با همراهی همنوردان برگزار شد. آغاز جلسه با تبریک سال نو و تجدید دیدار و سپس اجرای سمینار تخصصی توس