صعود به قله دلو و پیمایش تنگ خانی

ساعت ۵/۳۰صبح روز جمعه۹۹/۸/۲ در میدان معلم جمع شدیم جمعا ۱۱ نفر بودیم . پس از سنجش تب و اکسیژن خون توسط ناظر بهداشت برنامه ،همه با ماسک سوار مینی بوس شدیم و به سمت پلیس راه شیراز – بوشهر حرکت کردیم. پس از طی حدود ۸ کیلومتراز پلیس راه به ورودی جاده فرعی سیاخ […]

تمرین آمادگی جسمانی

تمرین آمادگی جسمانی ودویدن یکشنبه ۹ شهریورماه ۱۳۹۹ شیراز- تپه رصدخانه مسئول تمرین:آژنگ فرداد باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

تعریف غار:به طور کلی غار فضای خالی زیرزمینی است با حداقل یک دهانه به خارج از پوسته زمین که هیچ گونه ابعاد خاص و مشخصی ندارد و گاهی در داخل زمین قرار دارد و یا گاهی در دل صخره ها، غارها از نظر تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند: الف – غارهای طبیعیب […]