صعود به قلل برد آتش- سیچانی- حوض دال مرکزی

بر آنیم تا قله های مرتفع دنا  را با نام پر افتخار ردپا زینت دهیم و غرور زاگرس را پشتوانه موفقیتمان نماییم لذا از کلیه همنوردان ردپا دعوت می نماییم تا در تاریخ ۱۱ مرداد برای صعود همزمان سه قله برد آتش- سیچانی و حوض دال شرکت نمایند (روابط عمومی گروه کوهنوردی ردپا)

در کل ورزش سنگنوردی به سه بخش تقسیم می شود: ۱- صعود سختی مسیر (بلند) ۲- صعود سرعتی ۳- صعود بلدرینگ (قدرتی) صعود بلدرینگ: در این نوع صعود مسیر طی شده توسط سنگنورد کوتاه و تعداد گیره های مسیر بسیار کم می باشد، ولی مسیر آن فوق العاده مشکل و سخت است. معمولا” دیواره های […]