اریک واینمایرنخستین فرد نابینایی است که در تاریخ ۲۵ ماه می ۲۰۰۱ موفق شد برای اولین بار در تاریخ گام بر بلندترین قله دنیا -اورست- بگذارد.
تاریخ نوع برنامه مدت زمان مکان ۸۹/۰۱/۲۰ کوهپیمایی ۱ روزه  دراک شیراز ۸۹/۰۱/۲۷ کوهنوردی ۱ روزه سبز پوشان کیان آباد ۸۹/۰۲/۰۳ کوهنوردی ۱ روزه برم فیروز سپیدان ۸۹/۰۲/۱۰ کوهنوردی ۱ روزه تنگ خرم ناز یاسوج ۸۹/۰۲/۱۷ کوهنوردی ۱ روزه تنگ دم اسب کوهمره سرخی ...
  در ورزش‌ کوهنوردی‌ تمرین‌ اهمیت‌ فوق‌العاده‌ای‌ دارد. زیرا این‌ عامل‌ مؤ‌ثر، نه‌ تنها از بروز حوادث‌ جلوگیری‌ می‌کند؛ بلکه‌ مانع‌ خستگی‌ و ضعیف‌ شدن‌ روحیه‌ افراد نیز می‌شود.
در کوهنوردی‌ تهیه‌ و مصرف‌ غذا و آب‌ مسئله‌ بسیار مهم‌ و حیاتی‌ است‌ که‌ می‌بایست‌ همه‌ عوامل‌ و عناصر آن‌ به‌ دقت‌ بررسی‌ شود. به‌طور مثال‌ باید بدانیم‌ مقدار هر کدام‌ چقدر باشد و تأ‌ثیر هر کدام‌ از این‌ مواد بر روی‌ بدن‌ ما چقدر و چگونه‌ است.
 بهداشت‌ در کوهستان: قبل‌ از هر اقدامی‌ که‌ یک‌ کوهنورد برای‌ صعود انجام‌ می‌دهد، باید بهداشت‌ بدن‌ خود را در کوهستان‌ رعایت‌ کند که‌ شامل‌ چند مورد می‌شود:   الف. اندام: امکان‌ رعایت‌ بهداشت‌ اندام‌ در کوهنوردان‌ کم‌ است.
جز نقش برجسته های متعددی که شرح آنها در معرفی محوطه های تاریخی نقش رستم، نقش رجب و تنگ چوگان رفت، در استان فارس نقش برجسته های دیگری نیز وجود دارد که در اینجا  به معرفی آنها می پردازیم. نقش برجسته کورانگون   نقش برجسته ای برفراز تپه ای بلند در شمال ...