دوره کارآموزی یخ و برف

۱۸ تا ۲۰ خردادماه ۱۴۰۱ استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان سی سخت مدرسین : استاد فرهاد غیبی ، استاد محمود بهروز باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

اوگر ۷۲۸۵ مترگرده جنوبیبانتا براک (Baintha Brakk)، قله سه گانه عظیمی که در قلب قراقروم مرکزی قرار دارد، تنها یک بار صعود شده است. با توجه به کشش طبیعی که صخره نوردی فنی در ارتفاع ۷۲۰۰ داراست،