برپایی ایستگاه اطلاع رسانی در دراک

حضور محسن سعادتی مسئول کمیته جستجو و نجات باشگاه ردپا شیراز در قالب ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث در مسیر اصلی تردد کوهستان دراک به گزارش انجمن پزشکی کوهستان و در راستای اجرای بخشنامه فدراسیون کوهنوردی و جهت تحقق بخشی به مبحث ایمنی در کوهستان و تشکیل گروههای امداد و نجات در باشگاه […]

اصول کلی بی حرکت نمودن عضو، در شکستگیها چرا باید عضو شکستگی یا در رفتگی را بی حرکت نمود؟ هدف اصلی از بی حرکت نمودن عضو شکسته یا در رفته آن است که از تغییر محل قطعات شکسته و در رفته هنگام حمل بیمار به مرکز درمانی جلوگیری به عمل آید. بی حرکت کردن عضو، […]