اکران خصوصی فیلم مِرو (Meru)

و بازدید از آموزشگاه تخصصی امیرکبیر چهارشنبه ۲۲ تیرماه ١۴٠١ شیراز-خیابان باغشاه – آموزشگاه فنی حرفه ای امیرکبیر باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

به مناسبت سالروز رفتن کوهنورد فقید سرتیپ ذبیح مند

گاه ثانیه ها مجال دقیقه شدن ندارند، مثل بستن بند کفش هایشگاه دقیقه ها مجال ساعتی کنارش نشستن را از آدمی می گیرند و گاه ساعت ها، مجال روز را تنگ می کنند برای شب شدن. و نمی دانم چند اردیبهشت باید بیاید که خاطره استاد ذبیح مند از ذهنمان برود و مگر می توان […]

سال نو مبارک

همنورد بهتر از بهار سلام بهار می آید دنیا عوض می شود اما آمدن بهار مهم نیست مهم شکفتن گل ها در قلب توست عیدتان سرسبز تر از گل های کوهستان باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز