۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

بیــــا تا جهـــان را به بــد نسپریم به کوشش همه دست نیکی بریم نبــاشد همی نیک و بـــد، پــــایدار همـــــان به که نیکی بود یادگار ۲۵اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان پارسی، گرامی باد.

۱۵ اردیبهشت روز شیراز گرامی باد

هرکس به شهر حافظ و سعدی گذر کندعزم سفر به عالم شعر و هنر کندشیراز معدن لب لعل است و کان حسنزین رو ، هزار ناز به شهر دگر کندشیراز مرکز هنر و علم و دانش استکه آفاق را ز حاصل آن بهره‌ور کندشیراز شهر شعر و گل و عشق و باده استکی اهل‌ دل […]

یادروز سعدی شیرازی

بنی‌آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به‌درد آورَد روزگار     دگر عضوها را نمانَد قرار یکم اردیبهشت ماه زاد روز سعدی گرامی باد. با آرزوی سلامتی برای تمام مردم ایران وجهان. تقدیم به تمامی حافظان سلامت… باشگاه کوهنوردی ردپا شیراز