اکران خصوصی فیلم مِرو (Meru)

و بازدید از آموزشگاه تخصصی امیرکبیر چهارشنبه ۲۲ تیرماه ١۴٠١ شیراز-خیابان باغشاه – آموزشگاه فنی حرفه ای امیرکبیر باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

نشست هفتگی چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱

موضوعات : گزارش برنامه صعود به قله رنج پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ تیرماه  گزارش دره پیمایی تنگ فراشبندی یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ شیراز – مرکزشیرازشناسی باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

برنامه صعود قله رُنج

بنام بخشاینده مهربان تاریخ اجرای برنامه ۱۴۰۱/۰۴/۱۷موقعیت جغرافیایی :این قله در شمال غربی شهر شیراز و شمال غرب شهر سپیدان کیلومتر ۹جاده سپیدان به کمهر واقع شده است، طول این کوه حدود ۷کیلومتر و از رشته کوههای زاگرس می باشد. زیبایی دیگر رُنج، گل‌های زرد و بنفش کوچک و بسیار زیبایی است که در لای […]