صعود به ارتفاعات کوهنجان و چشمه اورِز

به نام یگانه هستی بخش باشگاه کوهنوردی ردپاتاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶استان :فارسشهرستان : سروستان، بخش کوهنجانسطح برنامه : کوهنوردیوضعیت آب و هوا : آفتابیتعداد شرکت کنندگان : ۱۴نفر و دو نفر اعضا هیئت کوهنوردی سروستان لحظه های زندگیمثل چشمه مثل رودگاه میجوشد زسنگگاه میخواند سرودسر به ساحل میزندموج شط زندگیلحظه ها چون نقطه هاروی خط زندگی شرح […]