صعود به قله دلو و پیمایش تنگ خانی

ساعت ۵/۳۰صبح روز جمعه۹۹/۸/۲ در میدان معلم جمع شدیم جمعا ۱۱ نفر بودیم . پس از سنجش تب و اکسیژن خون توسط ناظر بهداشت برنامه ،همه با ماسک سوار مینی بوس شدیم و به سمت پلیس راه شیراز – بوشهر حرکت کردیم. پس از طی حدود ۸ کیلومتراز پلیس راه به ورودی جاده فرعی سیاخ […]

کوهپیمایی راه بهشت تا بام سبز شیراز

صبح روز جمعه ۲۵ مهر ماه۹۹ ساعت ۷ صبح به اتفاق دوستان و همنوردان طبق قرار قبلی در بلوار بهشت و کوچه ۱۶ نزدیک باغ گلها گرد هم جمع شدیم و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی به راه افتادیم و از جلو باغ گلها گذشتیم وبه پارک محله ای منصور آباد رسیدیم و […]

کوهپیمایی چشمه اهرو

صبح روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۹۹، ساعت ۶ صبح در میدان معلم گرد هم آمدیم تا سفر یک روزه ی خود را به سمت چشمه اهرو واقع در حد فاصل شهرستان سروستان و فسا آغاز کنیم. قبل از سوار شدن به مینی بوس میزان اکسیژن خون و دمای بدن همنوردان چک شد که خوشبختانه […]