همتتون به بلندای کوه و بلندی آرزوهاتون به بلندی بلند ترین قله های خیال سال ۹۶ همت کردیم و از سال ۹۵ پیشی گرفتیم امسال نیز پشت به پشت هم سالی بهتر از سال های قبل برای باشگاه ردپا خواهیم ساخت. مقدم سال جدید گل باران گزارش عملکردباشگاه ردپادر۶ماهه دوم ۹۶ ارایه تقویم دوره های […]

تمرین آمادگی جسمانی میان هفته در تاریخ ۲۰ تیر ماه در منطقه دراک برگزار گردید. این تمرین ساعت ۱۸:۳۰ از مقابل مجتمع احسان آغاز شد و پس از پیمایش تا ایستگاه سه کاج و بازگشت در ساعت ۲۱ خاتمه یافت.

یک کوهنورد باید قبول داشته باشد که کوهنوردی یک ورزشی تیمی و گروهی است و تا آنجا که مقدور است از حرکات و تصمیمات انفرادی پرهیز نمود چرا که …