پاکسازی کامل منطقه گردشگری آبشارنمک دناآدینه ۱۶خرداد

اعضای گروه ، صبح زیبای بهاری روز چهار شنبه ۱۴/۳/۹۳ به چشمه میشی در منطقه دنا (سی سخت) رسیدند و متاسفانه در دامنه کوه و در کنار رودخانه مقادیر زیادی زباله های پلاستیکی و فلزی به چشم می خورد که به همت اعضای گروه مقداری از این زباله ها جمع آوری گردید.