صعود به ارتفاعات کوه دراک

کوهنوردان باشگاه پنجشنبه مورخ ۲۱ اسفند ۹۹ ساعت ۷:۱۰ دقیقه از ابتدای مدرسه ی احسان با تعداد ۵ نفر پیمایش خود را به سمت کوهستان دراک آغاز نمودند.ساعت ۷ و نیم در ایستگاه درخت بلوط با حرکات کششی گرم کردیم .در ایستگاه ابتدای تنگه ی دراک استراحت کرده و ساعت ۸:۱۵ سه راهی بیستون بودیم […]