تعریف غار: بطورکلی غار فضایی زیرزمینی است با دهانه ای به خارج از پوسته زمین که هیچ گونه ابعاد خاص و مشخصی نداردو گاهی در دل زمین دارد و یا گاهی در دل صخره ها. غارها از نظر تقسیم بندی به دو دسته تقسیم می شوند:

نام این غار از روستای بلع زار گرفته شده است.بلع زار در گویش محلی به معنای  نوعی گیاه به نام (ریشه مک)رشد می کند نام گذاری شده است.

غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور مهمترین پایتخت ساسانیان در ارتفاع حدود ۸۰۰ متری از سطح زمان قرار دارد و دهانهٔ آن حدود ۳۰ متر می‌باشد.