روز درخت کاری درخت، طلای سبز من و تو با دست هایمان نهال کوچک را به خاک سرد اسفند می سپاریم و آفتاب، گرمای خویش را هدیه راه طولانی اش می کند و آب، با پاکی اش بدرقه شکفتن اش می شود. زمینِ سبز، دوست داشتنی و خیال انگیز است. چشم را نوازش می دهد […]

۱. کوهها ستون های نگهدارنده زمین اند.  ۲. ۸۰% آب شیرین جهان از کوهها تأمین می‌شود. ۳. پایداری زمین و زندگی همه موجودات به کوهها وابسته است .  ۴. ۵۰% مردم جهان از نظر آبی به آبخیزهای کوهستان چشم دوخته‌اند.  ۵. ۲۸% جنگلهای جهان در مناطق کوهستانی قرار دارند.

۱- معرفی محیط های کوهستانی به عنوان اصلی ترین محل تأمین عناصر حیاتی به کوهنوردان و دوستداران طبیعت۲- آشنا کردن کوهنوردان با اصول و مبانی اکوسیستم کوهستانی۳- تأکید بر آسیب پذیری فوق العاده محیط های کوهستانی و لزوم توجه به این محیط ها

به منظورحفظ محیط کوهستان توجه به این نکات بسیار اثرگذار خواهد بود: کوهستان متعلق به همه ماست و توجه به این مهم نمایانگر رشد و تکوین روح و منش اصیل کوهنوردی همه ما می گردد . از نوشتن هرگونه یادگاری ، علامت گذاری غیرفنی به هر شکل و اندازه در کوه خودداری کنید تا زیبایی […]