تقویم دوره های آموزشی مصوب فدراسیون در تابستان ۹۸

دوره کوهنوردی در شیراز دوره کوهنوردی در شیراز برگزار کننده برنامه ها ، دوره ها ، کلاس ها و کارگاه های اجرایی و آموزشی کوهستان کوهپیمایی ، سنگ نوردی مقدماتی و پیشرفته ، دره پیمایی ، دره نوردی مقدماتی و پیشرفته ، نجات فنی ، نجات در بهمن ، نقشه خوانی و کار با قطب […]

ظرفیت مدت تاریخ نام دوره ردیف ۱۲ نفر ۲ روز ۱۳۹۷/۴/۱۵،۱۴ GPS کارگاه آموزشی کار با ۱ ۱۲ نفر ۳ روز ۱۳۹۷/۴/۲۲،۲۱،۱۸ کارآموزی کوهپیمایی( آقایان و بانوان) ۲ ۸ نفر ۳ روز ۱۳۹۷/۵/۱۲،۱۱،۱۰ دوره دره پیمایی ( آقایان و بانوان ) ۳ ۳۰ نفر ۱ روز ۱۳۹۷/۶/۱۵ کارگاه آموزشی حفظ محیط کوهستان ۴ ۱۲ نفر […]