به نام خالق کوه ها
در آغاز برنامه، ساعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه ۴ مرداد ماه ۹۸ به همراه ۱۸ نفر از دوستان راهی تنگ بستانک(بهشت گمشده) شدیم. به این منظور از بیضا و دشمن زیاری عبور کرده و در نهایت به کامفیروز رسیدیم. در بدو ورود به کامفیروز، تابلوی بهشت گمشده خودنمایی می کرد. ساعت ۹:۱۵ به ورودی آن رسیده و پس ازگذشت دقایقی به محل پارک ماشین ها وارد شدیم. بعد از پیاده شدن بلافاصله پیمایش را شروع نمودیم و ساعت ۹:۳۰ با آبشار زیبایی مواجه شدیم که جمعیت زیادی حول آن دیده میشد. هرکس به طریقی مشغول لذت بردن از محیط اطرافش بود. پس از گذر از آن به ادامه مسیر پرداختیم. درختان زیادی در مسیر به چشم میخوردند. پس از چند توقف کوتاه در نهایت ساعت ۱۲:۰۰ درانتهای دره ودر محلی مناسبی جهت آب تنی و نهار توقف کردیم. آب بسیار خنک بود. ساعت ۱۴:۳۰ راهی برگشت شدیم هوا نسبتا گرم بود و بعد از چند توقف کوتاه، ساعت ۱۷:۰۰ به پای مینی بوس رسیده و بلافاصله راهی شیراز شدیم.
در دوکوهک توقفی جهت بستنی نموده و سرانجام همگی ساعت ۲۰:۰۰ در صحت و سلامت کامل به ایستگاه همیشگی ردپا (فلکه معلم) رسیدیم.
گزارش:مژده جیهانی


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   |