اسکای رانینگ ( skyrunning ) چیست؟

اسکای رانینگ ( skyrunning ) چیست؟ فدراسیون بین المللی اسکای رانینگ در سال ۲۰۰۸ و با تغییر فدراسیون ورزشهای ارتفاع FSA بنیان گذاری شد. این فدراسیون به منظور گسترش، مدیریت و نظارت بر ورزش sky running و فعالیت های چندگانه تاسیس گردید. sky عبارت است: …