بنی آدم اعضای یکدیگرند … با اقدام سریع امدادگران تیم امداد و نجات کوهستان هلال احمر شیراز ۵ نفر از کوههای منطقه کهمره سرخی نجات یافتند. جمعه ۱۶ دی ۱۳۹۰ طی تماس برقرار شده ساعت ۱۷ با امداد و نجات و ابلاغ به تیم امداد و نجات کوهستان شیراز موردی مبنی بر گم شدن و […]