گروه کوهنوردی ردپا طبق برنامه ریزیهای انجام شده در شش ماهه اول سال ۹۳ به اجرای برنامه های خود پرداخت که طبق تقویم اجرایی توانست ۳۱ برنامه شامل: ۱۵ برنامه کوهپیمایی، ۷ مورد صعود به قله،۹ برنامه دره نوردی را در صحت و سلامت به اجرا برساند