نشست هفتگی باشگاه کوهنوردی ردپا در روز چهارشنبه مورخ ۲۹ شهریور ماه در مرکز شیراز شناسی پارک بعثت برگزار گردید. این جلسه که از ساعت ۱۸ آغاز گشته بود در ساعت ۲۰:۳۰ پایان پذیرفت.