جلسه هفتگی  چهارشنبه ۹۶/۱۲/۹ آشنایی با کار  با Google Earth ۲،معرفی مجلات کوهنوردی،گزارش صعود به مرتفع ترین قله استان بوشهر (پروژه۳۱ قله)