دومین کارگاه آموزش ناوبری در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دی ماه ۹۵ در شهرستان فیروزآباد برگزار شد.در این کارگاه دو روزه که به میزبانی هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی فیروزآباد و برنامه ریزی و اجرای بخش ناوبری هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی فارس برگزار گردید،آموزش مباحثی از دروس تئوری و عملی نقشه خوانی و جی […]