کارگاه نقشه خوانی وکارباقطب نما

برگزاری کارگاه آموزشی نقشه خوانی وکارباقطب نما ۳۰ و۳۱ خردادماه ۹۸ استان فارس – شهر شیراز – منطقه رصدخانه ابوریحان بیرونی مدرس: آژنگ فرداد برگزارکننده: باشگاه کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی «ردپا» شیراز

« اهمیت آموزش در کوهنوردی امروزه بر هیچ کس پوشیده نیست. مطمئناً قدم گذاشتن در کوهستان، اگر چه با لذت و غرور همراه است ولی همین طبیعت زیبا می تواند بسیار خشن و ویرانگر نیز باشد. همچنین امروزه کوهنوردی وارد مرحله جدیدی از دوران خود شده و اجرای برنامه های جدید و متنوع و شکستن […]