آموزش سنگنوردی و پاکسازی منطقه

بنام خدا کوهنوردان ردپا در روز جمعه ۱۷ اسفند ۹۷ به آموزش و تمرین سنگنوردی در پشت مله شیراز پرداختند . این تمرینات از ساعت ۷ بامداد تا ۱۷ عصر ادامه داشت. همچنین بمناسبت پیشواز نوروز پاکسازی منطقه سنگنوردی پشت مله شیراز نیز انجام گردید. در طبیعت هیچ اثری جز ردپا از خود بر جای […]