انجمن پزشکی کوهستان ایران: در پایین آمدن از کوه عجله نکنید زیرا که کوهنوردی و کوهپیمایی، از فعالیت های نشاط آور به شمار می آید، البته به شرطی که نکات ایمنی و سلامتی را رعایت کرده تا اوقات خوشی با تندرستی همراه باشد.کوهستان آرام و دوست داشتنی، می تواند بسیار خطرناک و حادثه ساز باشد، […]