کارگروه آموزش هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان فارس در نظر دارد که یک دوره تئوری مربی گری درجه ۳ به مدت یک هفته – از ساعت  8صبح تا ۱۸ – را برگزار نماید.