با توجه به این که کوهنوردی ورزشی است با نیاز به آمادگی جسمانی بالا و معمولاً در آخر هفته ها فشار زیادی به بدن وارد می آید، ایجاد آمادگی جسمانی در طول هفته ضرورتی انکار ناپذیر است.