تمرین دو میدانی و آمادگی جسمانی یکشنبه هر هفته در پارک جنت شیراز برگزار می شود. شرکت نمودن همنوردان عزیز جهت حفظ آمادگی جسمانی در برنامه های کوهنوردی و صعودها الزامی است.

همتتون به بلندای کوه و بلندی آرزوهاتون به بلندی بلند ترین قله های خیال سال ۹۶ همت کردیم و از سال ۹۵ پیشی گرفتیم امسال نیز پشت به پشت هم سالی بهتر از سال های قبل برای باشگاه ردپا خواهیم ساخت. مقدم سال جدید گل باران گزارش عملکردباشگاه ردپادر۶ماهه دوم ۹۶ ارایه تقویم دوره های […]