سمینار آشنایی با گیاهان و درختان کوهستان: آقای فرداد معرفی مجلات: خانم طاهری مجری جلسه: خانم کریمی با آرزوی سلامتی و موفقیت برای تیم منتخب صعودبه قله پازنان (هشتمین قله ازپروژه صعودبه ۳۱قله از۳۱استان کشور)