آشنایی با بیابان و کویر

در بین عامه مردم رایج است که اصطلاح کویر را به جای بیابان به کار می‌برند و یا برعکس. گاهی وقت‌ها بیابان به محیط خارج از شهر و روستا گفته می‌شود. اما در واقع بین این دو اصطلاح تفاوت اساسی وجود دارد.