گزارش چهارشنبه سوری

           چهارشنبه سوری با ردپا همایش بزرگ خانوادگی گروه کوهنوردی ردپا در آخرین چهارشنبه سال ۹۰به مناسبت چهارشنبه سوری برگزار گردید. این برنامه از ساعت ۱۷:۳۰ پس از تجمع خانواده ها از مقابل باغ دلگشا آغاز شد