بنابه تحقیقی جدید از دانشگاه تندرستی و علوم اورگان ارائه شده در کنفرانس کالج پزشکی آمریکا در سیاتل واشنگتن نوشیدن آب آلبالو می تواند درد را در دونده ها تسکین دهد. این مطالعه نشان داد افرادی که در زمان تمرین برای دو مسافت طولانی ، آب آلبالو ترش نوشیدند درد کمتری را پس از ورزش […]