روز جمعه مصادف با ۸ اردی بهشت سال ۱۳۹۶ در یک هوای خوب بهاری، اعضاء باشگاه کوهنوردی ردپا جهت تمرین فنی عبور از رودخانه عازم آبشار رمقان در منطقه کهمره سرخی  شدند.