روز جمعه مصادف با 8 اردی بهشت سال 1396 در یک هوای خوب بهاری، اعضاء باشگاه کوهنوردی ردپا جهت تمرین فنی عبور از رودخانه عازم آبشار رمقان در منطقه کهمره سرخی  شدند.