• ارسال
معرفی کوتاه

بازدیداز آرامگاه حافظیه و باغ جهان نما

بازدیداز آرامگاه حافظیه و باغ جهان نما

به همراه توضیحات تخصصی

زمان:سه شنبه۲۶شهریورماه ساعت ۱۹:۳۰تا۲۱:۳۰

جهت ثبت نام به سایت باشگاه مراجعه نمایید :

پیش از ثبت نام با شماره زیر تماس حاصل نمایید :

09175556932

جهت ثبت نام به سایت باشگاه مراجعه نمایید :

www.radepagroup.com

ثبت نام برای عموم آزاد است . حضور تنها با ثبت نام قبلی