نشست هفتگی چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱

موضوعات : گزارش برنامه صعود به قله رنج پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ تیرماه  گزارش دره پیمایی تنگ فراشبندی یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ شیراز – مرکزشیرازشناسی باشگاه کوه‌نوردی «ردپا» شیراز

اولین جلسه گروهی چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

باشگاه کوهنوردی ردپاپارک بعثت ، مرکز شیرازشناسی ، سالن استاد زیانیساعت ۱۸ تا ۲۰شرح جلسه :مجری جلسهه خانم قائدیسمینار اصول مقدماتی برف و یخ : آقای عباسی پورگزارش دوره های برگزار شده اسکای رانینگ مقدماتی و پیشرفته : خانم باقریگزارش برنامه قله البرز : خانم قایدیگزارش برنامه قله مشکان : خانم زردشتگزارش برنامه قصر قباد […]