سرکار خانم قاعدی شعر بسیار زیبایی تحت عنوان “کوه را … عشق است” ،  در جلسه گروهی هقته گذشته قرائتت نمودند که خدمت همه همنوردان تقدیم می گردد.

برنامه فرهنگی ۳-بازدید از محور چهار باغ شیراز-۹۵,۰۲,۱۴

در سومین برنامه بازدید از مراکز فرهنگی و تاریخی شیراز در روز سه شنبه به همراه جمعی از همنوردان و همراهان گروه برنامه بازدید از کتابخانه ملی،باغ جهان نما ، دروازه قرآن و مقبره خواجوی کرمانی را به اجرا گذاشت.