بطور کلی بر اثر هوازدگی فیزیکی و عملکرد نیروهای داخلی و سستی سطوح لایه بندی سنگها، شکستگی ها و ترکهایی در بخش های سطحی پوسته زمین بوجود می آید.

Co2+H2o ® H2Co3

و از نظر ترکیبات شیمیایی بر اثر نفوذ ابهای اسید دار حاصل از ریزش های جوی و حل دی اکسیدکربن موجود در هوا در مسیر ترکها و شکستگی های بوجود آمده در مناطق با جنس کانیهای کربناتی و تداوم جریان آب د ر آن عمل انحلال کربنات کلسیم غیر محلول بوسیلۀ آب اسید دار صورت می گیرد و بی کربنات کلسیم محلول تولید می شود.

H2Co3+CaCo3 ® Ca(HCO3)2

آب محتوی بی کربنات کلسیم بنا به قوه جاذبه در مسیر این درزها جریان می یابد و حاصل انحلال به داخل رودخانه های نزدیک که انتهای شکستگی ها است یا بصورت چشمه ای که در انتهای شکستگی ها است تخلیه می شود و تداوم این عمل طی میلیون ها سال و خرد شدن کربنات کلسیم بوسیله آب اسید دار و حمل آن به خارج باعث ایجاد فضای خالی می شود که غار نامیده می شود.

 


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.