شیرازگردی

بنام خدا

گزارش بازدید از محور زندیه شیراز

برنامه ساعت ۶.۱۵ از جلوی مسجد تاریخی وکیل شروع شد. توضیحات شامل موارد تاریخی معماری مسجد نقوش کاشی کاری حکایت ها و روایت های مرتبط با آن و تاریخچه ، مسجد در گذر زمان و مرمت های صورت گرفته بود.
بعد از توضیحات و عکس های همراهان بازید از بازار صورت گرفت که توضیحات. شامل موارد تاریخچه ،معماری کارکرد و بازار در گذرزمان بود، همچنین نوع تجارت و عملکرد بازار با بافت اطراف نیز تشریح گردید. در انتها بازدید به سرای مشیر ختم گردید با توضیحات این مکان. در انتها نیز خانم مهدی زاده عزیز از همراهان با فالوده پذیرایی کردند.

گزارش : بیتا قدرتی


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.