شرایط عضویت در باشگاه ردپا

فصل هشتم – اعضا


ماده 26- انواع عضویت افراد درباشگاه:
بند 26-1-عضو موقت : هر عضو جدید با تکمیل مدارک، در ابتدای امر به عنوان عضو موقت در باشگاه فعالیت می¬نماید و در دو برنامه سبک کوهپیمایی شرکت می نماید.
بند 26-2- عضو آزمایشی: در صورت تایید سرپرست (از نظر اخلاقی، جسمانی، مشارکت در برنامه¬ها ، نیاز باشگاه و ..) به مدت 3 تا 6 ماه شخص به عنوان عضو آزمایشی در باشگاه فعالیت می نماید.
بند 26-3-عضو رسمی پایه سه: عضویت اعضا بصورت رسمی پایه سه منوط به داشتن شرایط زیر می باشد.

تبصره 1- شرکت در جلسات عمومی باشگاه در عصر روزهای چهارشنبه هر هفته (حداقل دو جلسه در هر ماه)
تبصره 2-حضور در برنامه های باشگاه طبق تقویم ورزشی حداقل 2 برنامه اجرایی در هر ماه
تبصره 3- تهیه و تکمیل لوازم کوهپیمایی تایستانه و زمستانه یک روزه و چند روزه
تبصره 4- گذراندن حداقل دو دوره از دوره های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و تایید مسئول آموزش باشگاه (دوره های کاراموزی کوهپیمایی و دوره 35 ساعته کمک های اولیه الزامیست)
تبصره 5- شرکت در فعالیت های جنبی باشگاه (مراسم ها،جشن ها،تمرینات هفتگی و …)
تبصره 6- عدم دریافت تذکر از سرپرست باشگاه و تایید سرپرست باشگاه
تبصره 7- پرداخت منظم حق عضویت و داشتن نظم مالی و تایید مسئول مالی باشگاه
تبصره 8- عضویت افراد بصورت رسمی پایه سه به مدت یکسال خواهد بود.
تبصره 9- درصورت موفقیت در این دوره، کارت عضویت رسمی پایه ۳ (یکساله) صادر و طی مراسمی در
جلسه عمومی باشگاه اهداء می‌شود.
تبصره 10- چنانچه به هر دلیل شرایط بالا احراز نگردید، با توافق سرپرست باشگاه و عضو متقاضی زمان عضویت آزمایشی حداکثر تا یک سال قابل تمدید می‌باشد.

بند 26-4-عضو رسمی پایه دو: عضویت اعضا بصورت رسمی پایه دو منوط به داشتن شرایط زیر می باشد.

تبصره 1- عضویت اعضا بصورت رسمی پایه دو منوط به گذراندن تمامی دوره های مقدماتی آموزشی فدراسیون کوهنوردی می باشد
تبصره 2- کسب آمادگی جسمانی لازم جهت صعود حداقل سه قله ۴۰۰۰ متری
تبصره 3- عضویت افراد بصورت رسمی پایه دو به مدت یکسال و نیم خواهد بود.
تبصره 4- درصورت موفقیت در این دوره، کارت عضویت رسمی پایه 2 (یکساله و نیمه) صادر و طی مراسمی در جلسه عمومی باشگاه اهداء می‌شود.

بند 26-5-عضو رسمی پایه یک: عضویت اعضا بصورت رسمی پایه یک منوط به داشتن شرایط زیر می باشد.

تبصره 1–عضویت اعضا بصورت رسمی پایه یک منوط به شرکت در آزمون های مربی گری و قبولی در حداقل یک رشته از رشته های مربی گری فدراسیون کوهنوردی می باشد.
تبصره 2- درصورت موفقیت در این دوره، کارت عضویت رسمی پایه 1 صادر و طی مراسمی در جلسه عمومی باشگاه اهداء می‌شود.

بند 26-6-عضو افتخاری: با تشخیص اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره، می¬توان با افراد با تجربه و صاحب نام در ورزش کوه نوردی و یا افرادی که کمک شایانی در پیشبرد اهداف باشگاه انجام دهند، به عنوان اعضای افتخاری و بدون پرداخت هزینه عضویت با باشگاه همکاری نمود.
بند 26-7- عضو جاوید: عضوی است که در طی سالیان در باشگاه فعالیت داشته و تلاشهای پرثمری در جهت اهداف گروه به انجام رسانده و به دلایل مختلف قادر به ادامه فعالیت در ورزش کوهنوردی نمی باشد.
ماده 27- شرایط عضویت در باشگاه:

بند 27-1- متقاضیان عضویت در باشگاه باید از نظرسنی 15 سال تمام را داشته باشند.
بند 27-2- متقاضیان عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی سالم بوده و گواهی سلامت خود را که به تایید پزشک معتبر رسیده باشد، به باشگاه ارایه نمایند.
بند 27-3-متقاضیان عضویت در باشگاه باید در تمرینات تیمی و برنامه¬ها با دیگر اعضا هماهنگ باشند.
بند 27-4-متقاضیان عضویت در باشگاه باید دارای حسن اخلاق ورزشی باشند.
بند 27-5- متقاضیان عضویت در باشگاه باید اساسنامه و آیین¬نامه داخلی را مطالعه و در صورت قبول آن به صورت کتبی تعهد خود را اعلام نمایند.

بند 27-6-متقاضیان عضویت در باشگاه بایستی حداقل وسایل کوه نوردی لازم در هر صعود را دارا باشند.
بند 27-7- تکمیل فرم در خواست عضویت و ارایه مدارک و پرداخت حق عضویت به طور منظم.
بند 27-8- رعایت کلیه مقررات وضع شده در باشگاه.
بند 27-9-پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه¬ها.
بند 27-10- اخلاق و انضباط سرلوحه کار باشگاه بوده و تخطی از آن جایز نمی¬باشد.
بند 27-11- متقاضیان عضویت از نظر تابعیت، دین، جنسیت و … محدودیتی نداشته ولی ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می¬باشند.

بند 27-12- تایید درخواست عضویت هر یک از اعضا توسط سرپرست باشگاه
بند 27-13- عضویت رسمی هر یک از متقاضیان، منوط به گذراندن دوره کارآموزی کوه پیمایی و دوره 35 ساعته کمک های اولیه می باشد.
بند 27-14- عدم عضویت یا فعالیت همزمان در گروه یا باشگاههای کوهنوردی دیگر
بند 27-15- در صورت عضویت قبلی در گروه یا باشگاههای کوهنوردی دیگر ارائه تاییدیه فسخ عضویت
بند 27-16-شرکت افراد مهمان در باشگاه منوط به تایید سرپرست و شرکت عضو در جلسه عمومی قبل از برنامه و پر کردن فرم تعهد نامه باشگاه و ارایه اجازه کتبی از سرپرست مربوطه در صورت عضویت در سایر باشگاههای کوهنوردی می باشد

ماده 27- وظایف اعضا:
وظایف اعضای باشگاه بدین شرح می باشد:
بند 27-1- شرکت در جلسات رسمی باشگاه
بند 27-2- شرکت در برنامه های جمعی و گردهمایی ها
بند 27-3-همکاری با مسئولین هیات مدیره در صورت درخواست مسئول مربوطه
بند 27-4- پرداخت حق عضویت

بند 27-5- حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده و استرداد آنها حداکثر ظرف مدت 7 روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به اموال به امانت گرفته شده
بند 27-6- ارائه گزارش از برنامه های مشخص در جهت پربار شدن برنامه ها
بند 27-7- قبول اساسنامه و التزام به آن
بند 27-8- رعایت کلیه قوانین باشگاه و اجرا آن در برنامه ها و جلسات باشگاه
بند 27-9- احترام گذاشتن به دیگر اعضا باشگاه