شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی ردپا شیراز

فصل هشتم – اعضا
ماده ۲۶- انواع عضویت افراد درباشگاه کوهنوردی ردپا شیراز :

بند ۲۶-۱- عضو موقت باشگاه کوهنوردی ردپا :

هر عضو جدید با تکمیل مدارک، در ابتدای امر به عنوان عضو موقت در باشگاه فعالیت می نماید و در دو برنامه سبک کوهپیمایی شرکت می نماید.

بند ۲۶-۲- عضو آزمایشی باشگاه کوهنوردی ردپا :

در صورت تایید سرپرست (از نظر اخلاقی، جسمانی، مشارکت در برنامه¬ها ، نیاز باشگاه و ..) به مدت ۳ تا ۶ ماه شخص به عنوان عضو آزمایشی در باشگاه فعالیت می نماید.

بند ۲۶-۳- عضو رسمی پایه سه باشگاه کوهنوردی ردپا :

عضویت اعضا بصورت رسمی پایه سه منوط به داشتن شرایط زیر می باشد:
تبصره ۱- شرکت در جلسات عمومی باشگاه در عصر روزهای چهارشنبه هر هفته (حداقل دو جلسه در هر ماه)
تبصره ۲-حضور در برنامه های باشگاه طبق تقویم ورزشی حداقل ۲ برنامه اجرایی در هر ماه
تبصره ۳- تهیه و تکمیل لوازم کوهپیمایی تایستانه و زمستانه یک روزه و چند روزه
تبصره ۴- گذراندن حداقل دو دوره از دوره های آموزشی فدراسیون کوهنوردی و تایید مسئول آموزش باشگاه (دوره های کاراموزی کوهپیمایی و دوره ۳۵ ساعته کمک های اولیه الزامیست)
تبصره ۵- شرکت در فعالیت های جنبی باشگاه (مراسم ها،جشن ها،تمرینات هفتگی و …)
تبصره ۶- عدم دریافت تذکر از سرپرست باشگاه و تایید سرپرست باشگاه
تبصره ۷- پرداخت منظم حق عضویت و داشتن نظم مالی و تایید مسئول مالی باشگاه
تبصره ۸- عضویت افراد بصورت رسمی پایه سه به مدت یکسال خواهد بود.
تبصره ۹- درصورت موفقیت در این دوره، کارت عضویت رسمی پایه ۳ (یکساله) صادر و طی مراسمی در
جلسه عمومی باشگاه اهداء می‌شود.
تبصره ۱۰- چنانچه به هر دلیل شرایط بالا احراز نگردید، با توافق سرپرست باشگاه و عضو متقاضی زمان عضویت آزمایشی حداکثر تا یک سال قابل تمدید می‌باش

بند ۲۶-۴- عضو رسمی پایه دو باشگاه کوهنوردی ردپا :

عضویت اعضا بصورت رسمی پایه دو منوط به داشتن شرایط زیر می باشد.
تبصره ۱- عضویت اعضا بصورت رسمی پایه دو منوط به گذراندن تمامی دوره های مقدماتی آموزشی فدراسیون کوهنوردی می باشد
تبصره ۲- کسب آمادگی جسمانی لازم جهت صعود حداقل سه قله ۴۰۰۰ متری
تبصره ۳- عضویت افراد بصورت رسمی پایه دو به مدت یکسال و نیم خواهد بود.
تبصره ۴- درصورت موفقیت در این دوره، کارت عضویت رسمی پایه ۲ (یکساله و نیمه) صادر و طی مراسمی در جلسه عمومی باشگاه اهداء می‌شود.

بند ۲۶-۵- عضو رسمی پایه یک باشگاه کوهنوردی ردپا :

عضویت اعضا بصورت رسمی پایه یک منوط به داشتن شرایط زیر می باشد.
تبصره ۱–عضویت اعضا بصورت رسمی پایه یک منوط به شرکت در آزمون های مربی گری و قبولی در حداقل یک رشته از رشته های مربی گری فدراسیون کوهنوردی می باشد.
تبصره ۲- درصورت موفقیت در این دوره، کارت عضویت رسمی پایه ۱ صادر و طی مراسمی در جلسه عمومی باشگاه اهداء می‌شود.

بند ۲۶-۶- عضو افتخاری باشگاه کوهنوردی ردپا :

با تشخیص اکثریت آرای اعضای هیئت مدیره، می¬توان با افراد با تجربه و صاحب نام در ورزش کوه نوردی و یا افرادی که کمک شایانی در پیشبرد اهداف باشگاه انجام دهند، به عنوان اعضای افتخاری و بدون پرداخت هزینه عضویت با باشگاه همکاری نمود.
بند ۲۶-۷- عضو جاوید: عضوی است که در طی سالیان در باشگاه فعالیت داشته و تلاشهای پرثمری در جهت اهداف گروه به انجام رسانده و به دلایل مختلف قادر به ادامه فعالیت در ورزش کوهنوردی نمی باشد.

ماده ۲۷- شرایط عضویت در باشگاه کوهنوردی ردپا :

بند ۲۷-۱- متقاضیان عضویت در باشگاه باید از نظرسنی ۱۵ سال تمام را داشته باشند.
بند ۲۷-۲- متقاضیان عضویت در باشگاه باید از نظر جسمی سالم بوده و گواهی سلامت خود را که به تایید پزشک معتبر رسیده باشد، به باشگاه ارایه نمایند.
بند ۲۷-۳-متقاضیان عضویت در باشگاه باید در تمرینات تیمی و برنامه¬ها با دیگر اعضا هماهنگ باشند.
بند ۲۷-۴-متقاضیان عضویت در باشگاه باید دارای حسن اخلاق ورزشی باشند.
بند ۲۷-۵- متقاضیان عضویت در باشگاه باید اساسنامه و آیین¬نامه داخلی را مطالعه و در صورت قبول آن به صورت کتبی تعهد خود را اعلام نمایند.
بند ۲۷-۶-متقاضیان عضویت در باشگاه بایستی حداقل وسایل کوه نوردی لازم در هر صعود را دارا باشند.
بند ۲۷-۷- تکمیل فرم در خواست عضویت و ارایه مدارک و پرداخت حق عضویت به طور منظم.
بند ۲۷-۸- رعایت کلیه مقررات وضع شده در باشگاه.
بند ۲۷-۹-پذیرش مسئولیت فردی و تیمی در اجرای برنامه¬ها.
بند ۲۷-۱۰- اخلاق و انضباط سرلوحه کار باشگاه بوده و تخطی از آن جایز نمی¬باشد.
بند ۲۷-۱۱- متقاضیان عضویت از نظر تابعیت، دین، جنسیت و … محدودیتی نداشته ولی ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می¬باشند.
بند ۲۷-۱۲- تایید درخواست عضویت هر یک از اعضا توسط سرپرست باشگاه
بند ۲۷-۱۳- عضویت رسمی هر یک از متقاضیان، منوط به گذراندن دوره کارآموزی کوه پیمایی و دوره ۳۵ ساعته کمک های اولیه می باشد.
بند ۲۷-۱۴- عدم عضویت یا فعالیت همزمان در گروه یا باشگاههای کوهنوردی دیگر
بند ۲۷-۱۵- در صورت عضویت قبلی در گروه یا باشگاههای کوهنوردی دیگر ارائه تاییدیه فسخ عضویت
بند ۲۷-۱۶-شرکت افراد مهمان در باشگاه منوط به تایید سرپرست و شرکت عضو در جلسه عمومی قبل از برنامه و پر کردن فرم تعهد نامه باشگاه و ارایه اجازه کتبی از سرپرست مربوطه در صورت عضویت در سایر باشگاههای کوهنوردی می باشد

ماده ۲۷- وظایف اعضا باشگاه کوهنوردی ردپا :

وظایف اعضای باشگاه بدین شرح می باشد:
بند ۲۷-۱- شرکت در جلسات رسمی باشگاه
بند ۲۷-۲- شرکت در برنامه های جمعی و گردهمایی ها
بند ۲۷-۳-همکاری با مسئولین هیات مدیره در صورت درخواست مسئول مربوطه
بند ۲۷-۴- پرداخت حق عضویت
بند ۲۷-۵- حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده و استرداد آنها حداکثر ظرف مدت ۷ روز بعد از اتمام برنامه و تقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به اموال به امانت گرفته شده
بند ۲۷-۶- ارائه گزارش از برنامه های مشخص در جهت پربار شدن برنامه ها
بند ۲۷-۷- قبول اساسنامه و التزام به آن
بند ۲۷-۸- رعایت کلیه قوانین باشگاه و اجرا آن در برنامه ها و جلسات باشگاه
بند ۲۷-۹- احترام گذاشتن به دیگر اعضا باشگاه