درخواست عضویت در باشگاه کوهنوردی ردپا شیراز

توجه : لطفا قبل از اقدام به تکمیل فرم درخواست ، نسبت به مطالعه و بررسی دقیق “شرایط عضویت در باشگاه ردپا” اقدام فرمایید.

! دقت کافی را مبذول بفرمایید : تکمیل فرم ثبت نام به منزله پذیرش قطعی در باشگاه ردپا نمیباشد و مستلزم تایید از طرف هیات مدیره است !