انتخاب شایسته جناب آقای رضا زارعی (هیمالیانورد خوب کشور، مربی کوهنوردی و مدیر وبلاگ کوه قاف) را به سمت رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران که نشان از ارزشمندی و توانمندی وی دارد را به ایشان و تمامی کوهنوردان تبریک عرض می نماییم. هیات مدیره گروه کوهنوردی ردپا شیراز