آتشفشانها و نحوه بوجود آمدن آنها (جلسه گروهی ۴شنبه ۲۱/۴/۱۳۹۱)
کوه های آتشفشانی مخروطی شکل می باشند. دارای یک دهانه و مجرایی هستند که مواد مذاب از طریق آن مجرا به بیرون راه پیدا می کند

. مواد مذاب آتشفشانی ماگما نامیده می شوند. قطر دهانه معمولاً کمتر از ۱۰۰۰ متر است. مواد به سه شکل از دهانه آتشفشان خارج می شوند:
گاز: بخار آب H2O، منوکسید کربن CO، سولفید هیدروژن HS ، هیدروژن H، کلر Cl وگوگرد S
مایع: مواد سیلیکاته و مواد غیرسیلیکاته
جامد: بمب های آتشفشانی (قطعاتی که به هوا پاتاب می شوند، حالت دوکی دارند و پس از سرد شدن روی زمین ریزش می کنند).
آتشفشانها انواع مختلف دارند
آرام: مواد مذاب را مثل رود جاری می کند و ارتفاع چندانی ندارد.
انفجاری: مواد مذاب را مثل توپی به هوا پرتاب می کند.
مختلط: دارای مواد مذاب آرام و پرتابی است.
با فوران ابر سوزان: گازها را تا کیلومترها در فضا پخش می کند و  ذرات به صورت گرد و غبار تا مدتها در جو باقی می مانند.   


اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.