عواملی را که بایستی در تشخیص به حساب آورد عبارتند از:

عرض رودخانه
عمق آب
رنگ یا کدر بودن آب
جریان و تلاطم
وضع بستر

علاوه بر این ملاحظات فنی باید وضع بدنی گرو خود را مجددا ارزیابی کرده و از خود پرسید این عبور برای آسیب پذیرترین عضو گروه چقدر امن است. فرض بر اینکه شما در عبور از رودخانه و به گدار زدن شک هایی در دل دارید، حالا باید چه کاری انجام دهیم. در کشور ما خیلی محتمل است که موقعیت انسان را مجبور به عبور از گدار رودخانه نماید، ولی اگر چنین باشد بایستی منابع لازم برای گذر امن از رودخانه در اختیار شما باشد.

مواظب فشارهای روحی باشید.

بررسی بالا و پایین رودخانه از روی نقشه و اینکه نزدیک ترین پل کجاست.

با در نظر گرفتن پیش بینی وضع هوا می توانید تصمیم بگیرید تا پایین آمدن آب صبر کنید.

پرهیز از عبور از رودخانه عمیق

اندازه آب برای عبور تا زانوها باشد، بیشتر از آن خطرناک است.

جستجو کنیم تا گدار مطمئن رودخانه برای عبور را پیدا کنیم.

در جاهایی در رودخانه که مانع بزرگی قرار دارد مثل یک تخته سنگ بزرگ و آب ریز شیب دار دارد، گاهی یک گرداب عمودی می تواند تشکیل دهد و موجب یک جریان برگشتی قوی به سوی مانع در طرف پایین دست گردد. این گرداب های عمودی بی اندازه خطرناکند چون اگر کسی در یکی از آنها گرفتار شود رهایی از آن تقریبا غیر ممکن است.

کلا هر مانع بزرگی در رودخانه قرار دارد محل ایجاد یک جریان برگشتی قوی می باشد که گرداب ایجاد می کند.

موانع غوطه ور و یا اندکی غوطه ور به ویژه شاخه های درختان خیلی خطرناکند.

با فرض اینکه با جریان آب حرکت می کنید نیروی آب ظاهر نیست. به محض اینک به مانعی برخوردید تمام زور و نیروی رودخانه را باید تحمل نمایی و همین می تواند شما را به دام بیاندازد.

گدار یعنی کم عمق ترین محل رودخانه که بدون ابزار، به راحتی بتوان از آن عبور کرد.
انتخاب گدار
در انتخاب بهترین گدار این عوامل و بسیاری عوامل دیگر بایستی به دقت مورد ملاحظه قرار گیرد :

کم عمق بودن منطقه انتخابی ،حداکثر تا زانو.
عاری بودن منطقه انتخابی از موانع معلق یا غیر معلق نظیر گرداله بزرگ یا کنده درخت، چون طناب به این موانع گیر می کند.
اجتناب از ساحل بلند و اطمینان از یک نقطه مناسب برای نقطه خروج.
عدم عبور از کنار پل های ویرانه .
قوی تر بودن جریان آب در قسمت بیرونی پیچ ها .
عاری بودن بستر رودخانه از گرداله و سنگ های بیرون زده یا گل چسبناک و دارا بودن عمق یکنواخت تا آنجا که ممکن است.
همیشه متکی نباشید که از نقطه بخوصوصی که مدتی قبل عبور کرده بودید عبور کنید چون گدار رودخانه در حال تغییر است.

قبل از عبور

هنگامیکه گدار را انتخاب کردید بهترین روش را انتخاب کنید:

 1. در نظر گرفتن شرایط بدنی و آمادگی روانی گروه

 2. در نظر گرفتن وزن کوله ها

 3. اگر مجروح دارید عبور خیلی خطرناک است.

 4. محل عبور باید در توان همه افراد گروه باشد.

 5. عدم عبور از رودخانه در فصل سرما و در شب در تاریکی

 6. اگر از طناب استفاده می کنید طریقه کار کردن با آن را مجددا آموزش دهید.

 7. پرهیز از پوشاک و لباسهایی که دارای بندهای متعدد است و جمع و جور کردن یا در شلوار زدن لباسها ی آویزان

 8. در نظر گرفتن مسئولیت برای هر شخص در حد توان او و تو جیج کردن او

 9. شماره بندی اعضا در صورت لزوم

 10. استفاده از علائم قراردادی برای ارتباط به علت پر سرو صدا بودن رودخانه ها که نمی توان از صدا استفاده کرد.

 11. اگر با طناب حمایت انجام می دهید علائمی برای دادن و جمع کردن طناب به کار برید .

 12. با قرار دادن یک کیسه پلی اتیلن بزرگ داخل کوله، لوازم را داخل کیسه های کوچک تر قرار دهید و همه را در کیسه بزرگ داخل کوله قرار دهید و درب کیسه را کاملا ببندید تا کوله شما آب بندی شود. بعد از عبور به لباس خشک و گرم و دیگر لوازم خود نیاز دارید.

 13. پرهیز از پریدن روی سنگ ها با فاصله بلند (بهتر است پاهایمان خیس شود تا اینکه خشک عبور کنیم ولی پاهایمان رگ به رگ شود و صدمه ببیند).

 14. در آوردن جوراب ها از پا و پا کردن پوتین ها

 15. پوشیدن گتر و داخل کردن بند و نخ آن

 16. پرهیز از شلوار بادگیر که پایین آن با کش مسدود شده زیرا آب داخل آن جمع شده و سطح تماس شما را با آب زیاد می کند و گام برداری را مشکل می کند.

 17. تا آنجا که می توانید سطح تماس خود را با جریان آب کم کنید.

 18. کوله را به پشت بگذارید اما آن را روی بدن محکم نکنید تا در زمان خطر آن را رها کنید ولی یک بند حمایت به کوله و خودتان با گره چفت شونده وصل کنید.

 19. اگر کوله خوب آب بندی شود مانند یک کلک برای شما عمل می کنید.

 20. آب بندی لوازم الکترونیکی مثل گوشی تلفن همراه ، دستگاه GPS و غیره توسط کیسه های نایلونی و خاموش کردن آنها، تا در هنگام عبور از رودخانه دچار از کارافتادگی نشوند.

عبور یک نفره از رودخانه با چوب دستی

 

عبور یک نفره با چوب دستی

 1. در داخل آب همیشه رو به بالای آب قرار بگیرید و پاها را از حد معمول بازتر بگذارید.

 2. استفاده از یک چوب دستی برای عمق آب و نقطه اتکای سوم خود .

 3. اگر از دو باتون استفاده می کنید دست طرف جریان آب برای تعادل و دست جلو را برای اندازه گیری عمق آب  استفاده کنید.

 4. نبایستی بدون طناب از رودخانه عبور کرد مگر اینکه روشن باشد عبور با ایمنی کامل صورت می گیرد.

**روش هایی که اکنون توضیح داده می شود و به صورت مصور می باشد برای عبور از آب های کم عمق و آرام مناسب است، که نتایج لغزش احتمالی آن در آب چیزی بیش از خیس شدن نیست.

هر سه روش بستگی به اصل پشتیبانی متقابل و استواری اضافی حاصل از یکپارچگی گروهی در مقایسه با مقاومت انفرادی دارند.

عبور حلقه ای از عرض رودخانه

 

عبور حلقه ای

سه نفر دور هم جمع شده و دست های خود را مطابق شکل روی شانه یکدیگر قلاب کنند . قوی ترین آنها بایستی رو به بالا ی جریان آب باشد در حالیکه گروه همدیگر را محکم نگه داشته اند از عرض رودخانه پیشروی می کنند و در صورت لزوم همدیگر را پشتیبانی می نمایند . هرگاه بستر رودخانه ناهموار است شاید لازم باشد هر دفعه یکی حرکت کند در غیر این صورت گروه بایستی تحت فرمان سرپرست حرکت نماید.

عبور زنجیره ای از عرض رودخانه

 

 

عبور زنجیره ای

سه نفر یا بیشتر در یک صف پهلوی یکدیگر را می گیرند نفر اول می تواند از یک چوب دستی برای پشتیبانی استفاده کند.صف بایستی به طور هم زمان به پهلو حرکت کند و هر قدم از تراورس توسط سرپرست هماهنگ می شود.

عبور پهلو به پهلو از عرض رودخانه

عبور پهلو به پهلو

سه نفر یا بیشتر بایستی در یک صف پهلوی یکدیگر قرار گرفته دست ها را به یکدیگر قلاب کرده و یک چوب بلند را می گیرند برای اینکه کمترین مجال به نیروی آب داده شود گروه رو به عرض رودخانه قرار می گیرد و چوب به موازات ساحل آن.

عبور عرضی با طناب

در این روش یک نفر از اعضا را که آمادگی بهتری دارد و بهتر است سنگین وزن هم باشد را با دو رشته طناب حمایت می کنیم تا به طرف دیگر رودخانه برود. بعد از رسیدن با سر طناب کارگاه مطمون با درخت یا سنگ ایجاد می کند و یکی از طناب ها را فیکس می کند و از طناب دوم برای حمایت افراد استفاده می کنند.

عبور عرضی با طناب از عرض رودخانه

 هر نفر برای عبور با طناب انفرادی روی سینه خود گره بولین ایجاد می کند و با فاصله یک متر از سینه خود روی طناب گره هشت یک لا ایجاد می کند و یک کارابین در حلقه آن وصل می کند سپس جهت عبور کارابین را به طناب فیکس شده می اندازد. بهتر است کارابین پیچی باشد . آنگاه کارابین دیگری را مستقیم به طناب روی سینه وصل می کند و با وسط طناب حمایت گره هشت یک لا ایجاد کرده و در کارابین سینه می اندازد تا در زمان عبور گذشته از اتصال به طناب فیکس شده توسط دو حمایت کننده حمایت شود و از رود خانه عبور کند.

عبور عرضی با طناب از عرض رودخانه

رودخانه ها جزئی از محیط کوهستان هستند و فرا گرفتن عبور ایمن از آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. آب در حال حرکت نیرویی قوی و هیبت آور دارد، این را در برنامه ریزی خود در نظر داشته باشید و از دچار کردن گروه خود به شکلی که یک عبور مخاطره انگیز را به وجود آورد خودداری نمائید.

قضاوت شایسته بر اساس تجربه و اطلاع کامل از شیوه های ایمن و گوناگون و محدودیت آنها کلید یک گذر امن است. بهتر است برگشت طولانی داشته باشیم تا جان کسی را برای عبور دشوار از رودخانه به خطر بیاندازیم.

 • مدیر سایت
 • ۳۱ شهریور ۱۳۸۹
 • 213 بازدید

اشتراک گذاری :  |   |   |   |   |   | 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.