کارآموزی سنگنوردی آقایان 11و 12 و13 اردیبهشت 98

267,000تومان

هزینه ثبت نام دوره بدون جزوه می باشد.

ظرفیت تکمیل