دسته بندی ها: بایگانی ها: اطلاعیه جلسات

اطلاعیه

بنابه درخواست همنوردان مبنی بر تغییرساعت جلسات  گروهی،ازاین پس جلسات گروهی چهارشنبه هاازساعت17تا19درمرکزشیرازشناسی واقع درپارک بعثت برگزا

اطلاعیه

پیرو اهمیت برنامه های فنی در راستای پیشبرد اهداف کوهنوردی گروه ردپا،در جلسه گروهی چهارشنبه 27 اردیبهشت ماه ،با نظر سرپرست وبا توجه به نوع و م

اطلاعیه

1-به اطلاع کلیه همنوردان گرامی میرساندعکسهای برنامه اجرائی هرجمعه درجلسات گروهی چهارشنبه هاساعت 16تا18درمرکزشیرازشناسی به صورت هدیه توزیع م