باشگاه کوهنوردی ردپا

دسته بندی ها: بایگانی ها: اطلاعیه جلسات

اطلاعیه

اطلاعیه 1:برگزاری جلسات گروهی در راستای افزایش تعاملات بین افراد گروه صورت می گیرد تا از این رهگذر پیشنهادات سازنده عنوان شود و نقاط ضعف احتم

اطلاعیه

بنابه درخواست همنوردان مبنی بر تغییرساعت جلسات  گروهی،ازاین پس جلسات گروهی چهارشنبه هاازساعت17تا19درمرکزشیرازشناسی واقع درپارک بعثت برگزا

اطلاعیه

بنابه درخواست همنوردان مبنی بر تغییرساعت جلسات  گروهی،ازاین پس جلسات گروهی چهارشنبه هاازساعت17تا19درمرکزشیرازشناسی واقع درپارک بعثت برگزا

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی